Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków UPJPII

Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków została utworzona w roku akademickim 2007/2008 w ramach Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego i pod opieką Instytutu Historii Sztuki i Kultury.
Jej głównym zadaniem jest prowadzenie prac inwentaryzacyjnych zapoczątkowanych w 2007 roku oraz opracowywanie naukowe zabytków sakralnych, kościelnych bibliotek i archiwów w poszczególnych dekanatach diecezji Kościoła polskiego, w pierwszej kolejności w Archidiecezji Krakowskiej. Ogromnym wparciem działań Pracowni stała się osobista prośba Jego Eminencji Kardynała Stanisława Dziwisza z 31 marca 2008 roku do Księży i Proboszczów, w której - jak napisał -  „Proszę czcigodnych Księży i wszystkie osoby sprawujące nadzór nad mieniem kościelnym o udzielenie wszelkiej pomocy grupom inwentaryzacyjnym, koniecznej do wykonania tego ogromnego zadania”.

Organizowane przez Pracownię wyjazdy inwentaryzacyjne, pod opieką doświadczonych historyków sztuki umożliwiają studentom historii sztuki i ochrony dóbr kultury wykorzystanie w sposób praktyczny nabytej wiedzy, ćwiczenie podstawowych metod badawczych, zapoznanie się z nowoczesnymi sposobami digitalizacji różnego rodzaju dzieł sztuki a przede wszystkim osobisty kontakt z dziełem, często zupełnie nie znanym.

Rozwój Pracowni stał się możliwy przy wsparciu finansowemu Uczelni z jego Wielkim Kanclerzem oraz Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi, dzięki której w 2010 roku uzyskano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prace inwentaryzacyjne w powiecie niepołomickim z klasztorem sióstr benedyktynek w Staniątkach. Pracownia jest również zaangażowana w realizację prestiżowego grantu finansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego („Rzemiosło artystyczne w kościołach Archidiecezji Krakowskiej”).

W planach na najbliższe miesiące pozostaje stworzenie bazy danych dla uczonych w różnych środowiskach naukowych, umożliwiającej korzystanie z bogatego zbioru ikonograficznego i opisowego oraz zdigitalizowanych jednostek archiwalnych i bibliotecznych. 

Strona pracowni:
http://pracownia.ihszik.whidk.upjp2.edu.pl

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności