SDM_COVER_PHOTO

Marcin Jarra

Other surname forms
Uczył się w fabryce Norblina w Warszawie. W Krakowie założył filię warszawskiej fabryki, którą następnie odkupił rozpoczynając samodzielną praktykę. W 1892 fabryka otrzymała srebrny medal na wystawie budowlanej we Lwowie w 1892 roku, rok później Jarra sprowadził ze Szwajcarii maszyny parowe. W 1902 roku fabryka zatrudniała 79 pracowników, w 1910 - 200, ale po I wojnie światowej podupadła, redukują zatrudnienie do kilku osób. W 1928 roku przekształcono warsztat w Fabrykę Wyrobów Metalowych i Srebrzonych M. Jarra, którą kierowali S. Ziemba i T. Muszyński. W zakładzie wykonano trzy kielichy do katedry na Wawelu, pastorał Władysława Bandurskiego według projektu Adama Czunka (skarbiec katedry na Wawelu), srebrny wieniec do katedry na Wawelu, świeczniki w Teatrze Starym, lampę przed ołtarz kaplicy Sobieskiego na Kalenbergu pod Wiedniem, kratę z brązu w kaplicy Czartoryskich według projektu Hendla.
Birth date
1852
Death date
1938
Elaboration author
Józef Skrabski

How to cite?

Józef Skrabski, "Marcin Jarra", [in:] "Artistic Craft of Lesser Poland", 2024, source:  https://ram.upjp2.edu.pl/en/people/marcin-jarra

Privacy policy